این شرکت قادر به ارائه خدمات مهندسی در زمینه طراحی و انتخاب بهینه و تامین تجهیزات و اقلام مورد نیاز صنایع می باشد.

کلیه محصولات در سبد تامین این شرکت همراه با گواهینامه های معتبر کیفی مورد تایید صنایع مربوطه ارائه می گردند.

اقلام و تجهیزات قابل تامین برای این شرکت شامل و نه محدود به موارد ذیل می باشند:

در حال نمایش 12 نتیجه