برخی از مشتریان در صنایع فولاد و معدن

 • مجتمع فولاد مبارکه (۸۳۳۹)
 • شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (۱۱۶۱۸۹)
 • شرکت فولاد هرمزگان (۴۲۵۷۱)
 • مجتمع فولاد خراسان (۷۶۸۰)
 • شرکت آهن و فولاد رفع
 • شرکت فولاد سنگان (۳۱۶۹۲)
 • شرکت سنگ آهن گهر زمین
 • شرکت فولاد بوتیای ایرانیان
 • شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق
 • شرکت گهر روش سیرجان
 • شرکت صبا فولاد خلیج فارس
 • مجتمع جهان فولاد سیرجان
 • شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
 • مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد
 • شرکت بابک مس ایرانیان (۱۰۸۱۵۴)
 • شرکت نیپک
 • شرکت آلومینای ایران
 • مجتمع فولاد البرز ناب آرش
 • شرکت ابتکار پایا
 • مجتمع فولاد آروند
 • . شرکت صبا فولاد
 • شرکت پارس فولاد سبزوار
 • شرکت فولاد تاراز
 • شرکت احیا استیل فولاد بافت
 • شرکت فولاد زرند ایرانیان
 • شرکت کانی مس
 • شرکت فنی و مهندسی فولاد پایا
 • شرکت فولاد صنعت قائنات
 • شرکت آلومینیوم ایران
 • شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
 • شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا
 • شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد
 • شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 • شرکت فولاد خوزستان (۴۸۹۴)
 • شرکت فولاد خراسان
 • شرکت فولاد هرمزگان
 • شرکت فولاد ازنا
 • شرکت آریا هنگارد
بازگشت به لیست