تعدادی از کارفرمایان در حوزه بالا دستی و میان دستی صنایع نفت و گاز

 • شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی SPGC
 • شرکت نفت و گاز پارس
 • شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
 • شرکت نفت فلات قاره ایران
 • شرکت نفت و گاز اروندان
 • شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
 • شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
 • شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری
 • شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران
 • شرکت انتقال گاز ایران
 • شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی
 • شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
 • شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
 • شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
 • شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
بازگشت به لیست