تعدادی از کارفرمایان در حوزه پالایش نفت و گاز

 • شرکت پالایش نفت بندر عباس
 • شرکت پالایش نفت شیراز
 • شرکت پالایش نفت کرمانشاه
 • شرکت پالایش گاز فجر جم
 • شرکت پالایش گاز ایلام
 • شرکت پالایش گاز پارسیان شرکت پالایش نفت تهران
 • شرکت شرکت پالایش نفت آبادان
 • شرکت نفت ستاره خلیج فارس
 • شرکت پالایش نفت تبریز
 • شرکت پالایش نفت لاوان
 • شرکت نفت سپاهان
 • شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد
 • شرکت پالایش نفت جی
 • شرکت پالایش گاز سرخون و قشم
 • شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند
 • شرکت پالایش نفت اصفهان
 • شرکت نفت ایرانول
 • شرکت پالایش نفت آفتاب
بازگشت به لیست