1402

اخذ نمایندگی از سازنده کنترل ولو داخلی اخذ نمایندگی از سازنده باتری های نیکل - کادمیم افتتاح ساختمان جدید شرکت

ادامه مطلب

1390

تاسیس شرکت و شروع به تامین پایپینگ متریال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

ادامه مطلب